Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – wzór, terminy, zgłoszenie online

Ze sprzedażą samochodu wiążą się pewne formalności, które nie ograniczają się jedynie do spisania umowy z nowym nabywcą. Jako dotychczasowy właściciel masz obowiązek powiadomić o tym fakcie wydział komunikacji oraz towarzystwo ubezpieczeniowe. Musisz przy tym pamiętać o zachowaniu terminów oraz właściwej formy zawiadomienia. Podpowiadamy więc, jak skutecznie dokonać zgłoszenia o zbyciu pojazdu.

Termin zawiadomienia o zbyciu pojazdu

1 stycznia 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którymi masz 30 dni na powiadomienie wydziału komunikacji o sprzedaży samochodu. Termin ten liczy się od daty wpisanej na umowie kupna-sprzedaży, a za jego przekroczenie grożą kary finansowe w wysokości od 200 do 1000 zł. Jeszcze mniej czasu masz na dokonanie zgłoszenia w firmie ubezpieczeniowej, gdyż w tym przypadku musisz to zrobić w ciągu 14 dni. Niedopełnienie tych obowiązków wiąże się nie tylko z konsekwencjami finansowymi, ale także problemami natury prawnej. Dopóki widniejesz w bazie CEPiK jako oficjalny właściciel, możesz zostać wezwany do złożenia wyjaśnień za przewinienia dokonane przez nowego nabywcę. Oznacza to, że w razie stłuczki czy złapania przez fotoradar, będziesz się musiał tłumaczyć i udowadniać, że nie jesteś już właścicielem auta.

Wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu w wydziale komunikacji

Zgłoszenia o sprzedaży auta możesz dokonać w urzędzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Procedura nie jest skomplikowana i ogranicza się do wypełnienia krótkiego formularza. Możesz go pobrać go pobrać z internetu lub skorzystać z gotowego wzoru zawiadomienia o zbyciu pojazdu na rankomat.pl. Znajdziesz tam gotowe druki, z których możesz skorzystać i uzupełnić w wersji online lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Co zawiera taki wzór?

 • Datę i miejscowość sporządzenia dokumentu,
 • imię, nazwisko, adres i numer PESEL dotychczasowego właściciela auta,
 • nazwę i adres urzędu, w którym znajduje się wydział komunikacji,
 • markę, model, rok produkcji, pojemność silnika i inne parametry pojazdu, dostępne w dowodzie rejestracyjnym,
 • imię, nazwisko, adres i numer PESEL nabywcy pojazdu,
 • rodzaj dokumentu przeniesienia własności, np. umowa kupna-sprzedaży lub darowizny,
 • własnoręczny lub elektroniczny podpis, jeżeli dokonujesz zgłoszenia przez internet.

W przypadku, gdy auto jest zarejestrowane na współwłasność, w dokumencie musisz także podać dane współwłaściciela. Musi się on także własnoręcznie podpisać pod zgłoszeniem lub udzielić Ci pełnomocnictwa, które należy dołączyć do druku.

Wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu u ubezpieczyciela

Formularz zgłoszenia sprzedaży auta jest bardzo podobny do tego, który musisz złożyć w urzędzie. Druk możesz pobrać ze strony internetowej swojego towarzystwa, jednak w większości firm obowiązuje podobny wzór. Musisz go uzupełnić, podając takie informacje, jak:

 • data i miejscowość,
 • numer polisy OC,
 • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • dane osobowe zbywcy i nabywcy pojazdu,
 • marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny i VIN auta.

Do zgłoszenia musisz dołączyć umowę-kupna sprzedaży wraz z pieczątką z wydziału komunikacji. Na początku powinieneś więc dokonać formalności w urzędzie, a następnie zgłosić fakt sprzedaży auta ubezpieczycielowi.

Jak dokonać zawiadomienia o zbyciu pojazdu?

Zgłoszenia o zbyciu pojazdu możesz dokonać osobiście, tradycyjną pocztą lub przez internet. Najprostszym sposobem jest dopełnienie formalności online, jednak w przypadku wydziału komunikacji, musisz dysponować profilem zaufanym.

Aby powiadomić o zbyciu pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe, powinieneś pobrać ze strony formularz, uzupełnić go i dołączyć do niego zeskanowany komplet wymaganych dokumentów. Następnie tak przygotowanie zgłoszenie wystarczy wysłać na adres e-mail swojego ubezpieczyciela. Warto wcześniej skontaktować się telefonicznie z konsultantem, który poinstruuje Cię, jakie konkretnie dokumenty są potrzebne, aby skutecznie zgłosić sprzedaż auta.

Bezpieczeństwo dziecka w samochodzie

Dobre zabezpieczenie podróży z rodziną to nie tylko zakup ubezpieczenia AC samochodu oraz ubezpieczenia NNW, przygotowanie się do drogowych warunków, ale również dopilnowanie, aby każdy z pasażerów przestrzegał zasad bezpiecznego podróżowania, chociażby poprawnego zapięcia pasów, które zapobiegają groźnym urazom powypadkowym.

Czytaj dalej