Odwołanie od kary za brak OC

Ubezpieczenia samochodu OC to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe dla kierowców. Za jego brak grożą wysokie kary pieniężne. Wysokość karnej opłaty jest zależna od liczby dni, przez które właściciel pojazdu pozostawał bez polisy OC oraz od rodzaju jego pojazdu. Od kary za brak ważnego ubezpieczenia OC można się odwołać. W jakich przypadkach można to zrobić i co należy przedstawić?

1382398_44862674Nastąpiła pomyłka: mam ważne OC!

W takiej sytuacji proces odwołania jest najprostszy. Na wezwanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego musisz okazać dokumenty, które poświadczą, że we wskazanym okresie Twoje OC było ważne. Jeśli nie obowiązuje Cię aktualnie takie obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne (np. nie prowadzisz samochodu, nie masz auta), również wystarczy przedłożenie odpowiednich dowodów pisemnych, aby UFG odstąpiło od dochodzenia opłaty.

Odwołanie od trybu egzekucyjnego

Jeśli w ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania nie odpowiesz UFG w żaden sposób, sprawa zostanie skierowana na drogę dochodzenia egzekucyjnego. W takiej sytuacji możesz wnieść zarzuty do Zarządu Funduszu, za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który prowadzi dochodzenie w trybie egzekucyjnym. Możesz odwołać się również od decyzji Zarządu Funduszu – wtedy decyduje ostatecznie Rada Ubezpieczeniowa Funduszu Gwarancyjnego. Jej decyzja jest nieodwołalna.

Szczególne przypadki odwołań

Odwołanie w szczególnych przypadkach musi być uzasadnione przede wszystkim bardzo trudną sytuacją materialną i finansową osoby wezwanej przez UFG. Sytuacja taka musi być obszernie i rzetelnie udokumentowana. W takim wypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może:

  • umorzyć opłatę w całości lub części,
  • rozłożyć opłatę na raty,
  • odroczyć termin płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.